Övgü İlaçlama ekibi olarak Ankara Dezenfeksiyon İlaçlama yapmadan önce bilgilendirmeyi ve buna göre önlemler aldırmayı sunuyoruz. Daha sonra gereken ilaçlama hizmetini sunuyoruz..

Mikroplarla savaşmanın yolları ve temizlik alışkanlığı!

      İnsanların sağlıklı yaşamak için gerekli olan en önemli kuralları doğru bir şekilde yeme içme, spor yapmak ve en en önemlisi temizlik şartlarını sürdürmektir. temizlik bir insan için en önemli etkendir ve sağlıklı bir şekilde yaşam sürdürmek için gereklidir.temizlik unsurlarını içermeyen yerler insan sağlığı için en sağlıksız yerlerdir çünkü temiz olmayan yerler mikrop yuvasıdır. mikroplar, insan sağlığına zarar veren en kötücül şeylerdir. insanların hasta olmasına sebep olur.bazı mikroplar, direk ölümcül sebeplere yol açabilir. bunlar pis,kirli, havasız,hijyensiz yerlerde, arabada, sokakta, evde tuvalette, lavaboda ve her yerde olabilir. bu sebepten dolayı mikroplardan korunmak için şu kuralları yapmalıyız: özellikle toplu ortamlarda hijyen kurallarına uymalıyız.düzenli olarak el ve ayak hijyenine önem göstermliyiz. Kişisel ve çevresel temizliğe önem göstermeliyiz..çevremizi temiz tutmalıyız.hijyen sağlayan pratik ürünleri gereken ortamlarda hemen kullanmalıyız.düzenli bir şekilde evimizde, işyerimiz de temizlik günleri belirleyip etrafı hijyenik hale çevirmeliyiz. çünkü mikropların üreyerek çoğaldığı bu kirli ve pis yerler bizlerin hasta olmalarına sebep olacaktır ve ister kendimiz olsun ister çocuğumu olsun sağlığı açısından tehlike arz etmektedir.mikroplar insanların vücut dengelerine bozabilecek kadar güçlü etkenlere sahiptirler ve bu yüzden bağışıklık sisteminin çözmesine sebep olabilirler. özellikle küçük ve gelişmekte olan bir çocuğun bağışıklık sistemi daha dayanıksız olduğu için çocuklarımız için ekstra özen gösterilmesi gereken bir konudur bu nedenle Ankara dezenfektan ilaçlama yaptırmadan önce ve önce mikroplardan korunmak için öncelikle temizlik kurallarına dikkat etmeliyiz ve çevremizi de temizlik kurallarına dikkat etmesi için uyarmalıyız.

DEZENFEKSİYON NEDİR?

Tanım ve Tarihçesi

Dezenfeksiyon hastalık yapıcı (patojen) organizmaların yok edilmesi veya etkisiz (inactive) hale getirilmesi işlemidir. Dezenfeksiyon bu yönüyle bakteri, algler, sporlar ve virüsler gibi tüm organizmaların yok edildiği sterilizasyon işleminden ayrılır. Gerçekte Dezenfeksiyon işlemi ile etkisiz hale getirilemeyen hastalık yapıcı organizmalarda bulunmaktadır.

Dezenfeksiyon Çeşitleri

Oksidasyon amacıyla kullanılan başlıca dezenfektanlar; Kimyasal dezenfektanlar, Fiziksel dezenfektanlar, Mekanik dezenfektanlar ve Radyasyon ile dezenfeksiyondur. Ankara Dezenfeksiyon ilaçlama firması olarak uygulamalar aşağıda açıklanmıştır. Kimyasal dezenfektanlar yaygın şekilde kullanılmaktadır. Dezenfektan etkisi olan çok sayıda kimyasal madde olmakla birlikte, bunlar arasında etkisi, uygulanabilirliği ve uygulama kolaylığı gibi çeşitli koşulları sağlayan madde sayısı sınırlıdır. Dezenfeksiyon tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Örneğin suyun bakır ve gümüş kaplarda saklanması, suyun kaynatılması gibi uygulamalar bilinçsizce de olsa tarihin eski devirlerinden başlayarak yapılan Dezenfeksiyon işlemleridir. 1800’lü yıllarda tifo, dizanteri gibi salgın salgın hastalıkların önlenmesinde yavaş kum filtresi gibi arıtma uygulamalarının yararı olduğu belirlenmiştir. Gerçek anlamda Dezenfeksiyon ilk defa 1904 yılında bir tifo salgınında sodyum hipoklorit ile klorlama yapılarak önlenmesiyle başlanmış ve Dezenfeksiyon uygulamaları hızla yaygınlaşmıştır.

İdeal dezenfektan nasıl olmalıdır?

  • Nötral pH’da suda çözülmeli
  • Renksiz ve kokusuz olmalı
  • Stabil,herhangi pH’da aktif olabilmeli
  • Tüm mikroorganizmalara etkili olmalı
  • Toksik olmamalı
  • Malzemeye zarar vermemeli
  • Organik maddeler aktivitesini etkilememeli
  • Kullanımı Kolay olmalıdır